Ikusi nabigatzailean | ver en navegador | view in browser
 

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_ecosistemas.jpg

 

Natura, ongizatearen oinarria

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa

 

Naturaleza base del bienestar

Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi

 

Nature, basis of well-being

Ecosytem Services Assessment of the Basque Country

 

 

 4   2019 Ekainak / Junio / June

http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_facebook.png 

    

http://www.unescoetxea.org/irudiak/bol_eco_twitter.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/euroMab-300x191.jpg

 

EUROMAB 2019 - "Ekosistemen zerbitzuen eginkizuna Urdaibai Biosfera Erreserbaren kontserbazioan eta kudeaketan".

Miren Onaindiak, Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioaren koordinatzailea, EuroMAB 2019 Konferentzian parte hartu zuen, apirilaren 3-5ean, Dublinen, ekosistemen zerbitzuek Urdaibaiko Biosferaren erreserbako kontserbazioan eta kudeaketan duten eginkizuna ezagutaraziz.

  Gehiago https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

EUROMAB 2019 – "El papel de los servicios de los ecosistemas en la conservación y gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai".

Miren Onaindia, coordinadora de la Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi , participó en la Conferencia EuroMAB 2019 los días 3-5 de abril en Dublín, dando a conocer el papel de los servicios de los ecosistemas en la conservación y gestión en la reserva de la biosfera de Urdaibai. 

Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

EUROMAB 2019 - "The role of ecosystem services in conservation and management. Urdaibai Biosphere Reserve".

Miren Onaindia, coordinator of the Evaluation of Ecosystem Services of the Basque Country, participated in the EuroMAB 2019 Conference on 3-5 April in Dublin, raising awareness of the role of ecosystem services in conservation and management in the biosphere reserve of Urdaibai.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

https://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/berriak/BIOTA-OK_05022019140604.jpg

 

BIOTA tailerretan ekosistemen zerbitzuak lantzen hasi dira ikasleak.

Biota Tailerrak, Bizkaiko Foru Aldundiak sustatuta, eta Ingurugelarekin koordinatuta, natura eta biosferari buruzko ingurumen-hezkuntzako Bizkaiko ikastetxeei zuzendutako doako tailerrak dira. Helburu nagusia hauxe da: Naturari buruzko ingurumen hezkuntza eta partaidetza sustatzea, eta natur ingurunearekin errespetuz jokatzeko ohiturak sortzea. Tailer hauetan ekosistemen zerbitzuak lantzen hasi dira ikasleak, Euskadiko Ekosistemen Ebaluazioa Proiektuko materialak erabiliz.

  Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Los talleres BIOTA incorporan los servicios de los ecosistemas.

Los talleres BIOTA son talleres de educación ambiental promovidos por la Diputación Foral de Bizkaia, y en coordinación con Ingurugela, que se ofrecen de forma gratuita a centros escolares de Educación Primaria. El objetivo principal es fomentar la educación y participación ambiental sobre naturaleza y crear hábitos respetuosos con el medio natural.

Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

BIOTA workshops incorporate ecosystem services.

BIOTA workshops are environmental education workshops promoted by the County Copuncil of Biscay in coordination with Ingurugela (public centers that support teachers and schools), which are offered free of charge to primary schools. The main objective is to promote education and environmental participation about nature and create habits that respect the natural environment.

 More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/IMG-20190515-WA0000-300x225.jpg

 

Urdaibaiko ekosistemen zerbitzuei buruzko saioak I. Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Ondararearen Interprete-Gidarietarako Prestakuntza Ikastaroan.

Maiatzaren 13an eta 14an, Miren Onaindiak eta Nekane Castillok, EHU/UPVko Garapen Iraunkorrerako eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UNESCO Katedrako kideek, Interprete-Gidarietarako Urdaibai Biosfera Erreserbako Ondarearen 2019 Ikastaroan hartu zuten parte (EHU/UPVren Udako Ikastaroak). “Urdaibaiko ekosistemen zerbitzuak” izenburuko bi saio eman zituzten.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Sesiones sobre servicios de los ecosistemas de Urdaibai en el I Curso de Formación de Guías Intérpretes del Patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Durante los días 13 y 14 de mayo, Miren Onaindia y Nekane Castillo, de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU han participado en el I Curso de Formación de Guías Intérpretes del Patrimonio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2019″ (Cursos de Verano UPV/EHU) impartiendo dos sesiones sobre los “Servicios de los ecosistemas de Urdaibai”.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Urdaibai ecosystem services at Urdaibai Biosphere Reserve Training Course for Interpretation Centre Guides.

On 13 and 14 May, 2019, Miren Onaindia and Nekane Castillo from the UNESCO Chair on Sustainable Development and Environmental Education from the University of the Basque Country (UPV/EHU), participated in the 2019 edition of the Urdaibai Biosphere Reserve Training Course for Interpretation Centre Guides (a UPV/EHU summer course) where they gave two sessions on "Urdaibai ecosystem services".

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

https://www.planur-e.es/img/articulos/image2.jpeg

 

Ekosistemen Zerbitzuen ikuspegia Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan sartu da.

Proiektuaren hasieratik, ekosistemen zerbitzuen ikuspegia kudeaketan integratzeko mekanismoak aztertzen ari dira. Lan horren ondorioz, ekosistemen zerbitzuen ikuspegia Lurralde Antolaketako Gidalerroetan barneratzea lortu da, behin-behinekoz 2018ko azaroan onetsiak, hain zuzen ere, Azpiegitura Berdeei dagokienez, proiektu honen ekarpenei esker.

 

- Ekosistemen zerbitzuen ikuspegia kudeaketan integratzeko mekanismoak "izeneko proiektuaren lan-ildoa”, hemen ikus daiteke https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

- Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG). Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

 

El enfoque de Servicios de los Ecosistemas se integra en las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco.

El proyecto lleva trabajando desde sus comienzos en analizar mecanismos de integración del enfoque de SE en la gestión. Fruto de este trabajo, se ha logrado incorporar el enfoque de servicios de los ecosistemas en las Directrices de Ordenación Territorial, aprobadas provisionalmente el pasado noviembre de 2018, en concreto en lo referente a las Infraestructuras Verdes, fruto de las aportaciones de este proyecto.

 

- Línea de trabajo del proyecto sobre "Mecanismos de integración del enfoque de servicios de los ecosistemas en la gestión", explicada aquí https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

- Directrices de Ordenación Territorial (DOT).  Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png 

 

 

Ecosystem Services Approach integrated in the Territorial Planning Guidelines of the Basque Country.

The project has been working from the beginningin to analyze mechanisms for integrating the ecosystem services approach in management. As a result of this work, the ecosystem services approach has been incorporated into the Territorial Planning Guidelines, provisionally approved last November 2018, specifically in relation to Green Infrastructures.

 

- Project work line on "Mechanisms for integrating the ecosystem services approach in management", explained here https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

- Territorial Planning Guidelines of the Basque Country. More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/capcaleres_ter_freser/viure_hi/desenvolupament_local/Portada_folleto_CETS_.jpg_1383381393.jpg

 

Proiektuaren ordezkariak Urdaibaiko Biosferaren Erreserba Turismo Iraunkorraren Europako Gutunari atxikitzeko foro iraunkorraren parte dira (CETS).

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Representantes del proyecto forman parte del Foro permanente de adhesión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Representatives of the project are part of the permanent Forum of adhesion of the Urdaibai Biosphere Reserve to the European Charter for Sustainable Tourism (CETS).

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

https://www2.udg.edu/portals/0/media/noticies/65915d6e-4384-4dd7-9f65-ed03b178d351_b.png

 

"Neurri konpentsagarriak ezartzeko zerbitzu ekosistemikoetan oinarritutako eredua" aurkezpena

Proiektuaren ordezkariek, Bartzelonan otsailaren 4tik 7ra egin zen "1st Meeting of the Iberian Ecological Society & XIV AEET Meeting. Ecology, an Integrative science in the Anthropocene" ekitaldian parte hartu zuten, "Neurri konpentsagarriak ezartzeko zerbitzu ekosistemikoetan oinarritutako eredua" ahozko aurkezpenarekin. Kongresuaren Bildumen Liburuko 78. orrialdean aurkezpenaren laburpena aurki daiteke.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Presentación del "Modelo basado en servicios de los ecosistemas para la implementación de medidas compensatorias"

Representantes del proyecto participaron en el "1st Meeting of the Iberian Ecological Society & XIV AEET Meeting. Ecology, an integrative science in the Anthropocene" celebrado en Barcelona del 4 al 7 de Febrero con la presentación oral "Modelo basado en servicios de los ecosistemas para la implementación de medidas compensatorias". En la página 78 del Libro Resumen del Congreso puede encontrarse la síntesis de la presentación.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Presentation of the "Model based on Ecosystem Services for the implementation of compensatory measures"

Representatives of the project participated in the "1st Meeting of the Iberian Ecological Society & XIV AEET Meeting. Ecology, an integrative science in the Anthropocene" held in Barcelona from February 4 to 7 with the oral presentation "Model based on Ecosystem Services for the implementation of compensatory measures". • The presentation´s abstract can be found in page 78 of the Meeting Abstract Book .

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/588308784130449408/MhawWtJF.png

 

Ecosistemen zerbitzuei buruzko nazioarteko 10. konferentzia.

Urriaren 21etik 25era, Ecosistemen zerbitzuei buruzko nazioarteko 10. konferentzia egingo da Hannoverren (Alemania). Kongresuaren saioetako bat, “Effective teaching strategies for making the Ecosystem services concices to society” izenekoa, Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazio Proiektuko ordezkariek koordinatuko dute.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

10 ª conferencia internacional sobre Servicios de los Ecosistemas.

Del 21 al 25 de octubre tendrá lugar en Hannover (Alemania) la 10 ª conferencia internacional sobre Servicios de los Ecosistemas. Una de las sesiones del congreso, Effective teaching strategies for making the ecosystem services concept relevant to society, será coordinada por representantes del proyecto de Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Ecosystem Services Partnership 10th World Conference.

The 10th International Conference on Ecosystem Services will take place from 21 to 25 October in Hannover (Germany). One of the sessions of the congress, Effective teaching strategies for making the ecosystem services concept relevant to society, will be coordinated by representatives of the Euskadi Ecosystem Services Evaluation Project.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/Master-225x300.jpg

 

Ingurumena, Iraunkortasunean eta GIHen Masterraren aurrematrikularen epea irekita dago.

Gehiago  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

Abierto plazo de preinscripción al Máster en Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS.

 Más  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

The Master degree in Environment, Sustainability and SDG´s registration period is opened.

More  https://takechargemedia.com/wp-content/uploads/2016/02/arrow-31-xxl.png

 

 

ARGITALPENAK | PUBLICACIONES | PUBLICATIONS

 

 

Artikuluak | Artículos| Articles

 

 

https://ars.els-cdn.com/content/image/X23519894.jpg

 

Veronica Caballero-Serrano, Brian McLaren, Juan Carlos Carrasco, Josu G.Alday, Luis Fiallos, Javier Amigo, Miren Onaindia .

 

Traditional ecological knowledge and medicinal plant diversity in Ecuadorian Amazon home gardens

 

Global Ecology and Conservation, Volume 17, January 2019.

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2017/03/mdpi-nekanecastillo-232x300.jpg

 

Nekane Castillo-Eguskitza, María F. Schmitz, Miren Onaindia and Alejandro J. Rescia.

 

Linking Biophysical and Economic Assessments of Ecosystem Services for a Social–Ecological Approach to Conservation Planning: Application in a Biosphere Reserve (Biscay, Spain)

 

Sustainability 11 (11), 3092. May 2019

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

 

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/boletin_ecoEuskadi4_img1.jpg

 

Igone Palacios-Agundez, Miren Onaindia, Aitana Uria eta Gloria Rodríguez-Loinaz.

 

Naturaren onurak gizarteratzeko hezkuntza: ekosistemen zerbitzuen ikasketa-irakasketarako inplementazio didaktikoa

 

Ikastorratza. Dec. 2018.

 

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_pdfnew.png

   

 

Harpidetza egiteko hemen klik egin

Haz click en el enlace si deseas suscribirte

 Click here to subscribe

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion.png

Ez baduzu buletin hau gehiago jaso, egin klik hemen
Si no desea recibir más información,
pincha aquí

Unsubscribe Link

http://www.unescoetxea.org/irudiak/icono_suscripcion_no.png

 

ecosistemas.euskadi@gmail.com

www.ehu.eus/cdsea

 

Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazio proiektua hurrengo entitateen lana eta laguntzari esker burutzen da

El proyecto de Evaluación de los Ecosistemas de Euskadi se lleva a cabo gracias al apoyo y dedicación de las siguientes entidades

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/Logo_Unesco-1-300x86.png

 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/DFB-300x152.jpg

http://www.ehu.eus/cdsea/web/wp-content/uploads/2016/11/GV-300x147.jpg

http://www.unescoetxea.org/irudiak/Logo_UNESCO_Etxea_2017_transp.png